015-1
Należy pamiętać, że na ekranie mogą pojawić się odchylenia kolorystyczne od oryginału.
 

Lamówka 15/1

Kolor grupa

Caffe – brązowy