Polityka prywatności

1. Nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych i inspektora danych w przedsiębiorstwie.

Niniejsze informacje o ochronie danych osobowych dotyczą przetwarzania danych przez:

Lewens Sonnenschutz-Systeme GmbH & Co. KG
V.i.S.d.P. Dipl.-Kfm. Götz Albrecht Lewens, Götz-Philip Lewens
Bauernallee 13
19288 Ludwigslust
Telefon: +49 3874 2502 0
Telefax: +49 3874 2502 50
E-Mail:

Inspektora ochrony danych:
PROLIANCE GmbH
Leopoldstr. 21
80802 München
www.datenschutzexperte.de
E-Mail:

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, jak i rodzaj i cel ich wykorzystywania

a) Podczas odwiedzania strony internetowej

Po wywołaniu naszej strony internetowej www.lewens-markisen.de informacje zostają automatycznie wysyłane na nasz serwer przez przeglądarkę używaną w urządzeniu końcowym. Informacje te zostają tymczasowo zapisane w tzw. pliku dziennika. Poniższe informacje zostaną pobrane bez Państwa udziału oraz będą przechowywane do momentu automatycznego usunięcia:

 • adres IP komputera,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • strona internetowa, z której odbywał się dostęp (referer URL),
 • używana przeglądarka lub ewentualnie system operacyjny komputera jak i nazwa dostawcy usług (Access-Provider).

Powyższe dane zostają przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • zapewnienie płynnego połączenia strony internetowej,
 • zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa oraz stabilności systemu do
 • dalszych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f DSGVO (niemieckie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych by wyciągać wnioski dotyczące danej osoby.

Nasza strona internetowa korzysta ponadto z plików cookies i usług analitycznych. Dalsze szczegóły znajdują się w punkcie 4 i 5 niniejszej polityki prywatności.

b) Podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań, oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Konieczne w tym celu jest podanie ważnego adresu mailowego, abyśmy wiedzieli od kogo pochodzi zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Podanie dalszych informacji jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a DSGVO (niemieckie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na podstawie Państwa dobrowolnie udzielonej zgody.

Treść formularza kontaktowego oraz wprowadzone dane osobowe przekazane zostaną nam wewnętrznie przez serwer WWW w bezpieczny sposób za pomocą poczty elektronicznej. Wszystkie wiadomości mailowe są archiwizowane w sposób zabezpieczający przed manipulacją, zgodnie z GoDB (niemieckie Zasady właściwego zarządzania i przechowywania książek, rejestrów i dokumentów w formie elektronicznej oraz dostępu do danych).

3. Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Przekazujemy Państwa dane osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyrazili Państwo zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a DSGVO (niemieckie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • ujawnienie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f DSGVO (niemieckie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest niezbędne w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw, aby sądzić, że Państwa nadrzędnym interesem jest nieujawnianie swoich danych,
 • w przypadku, gdy istnieje obowiązek prawny dotyczący przekazania zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. c DSGVO (niemieckie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jak również
 • gdy jest to prawnie dopuszczalne do realizacji stosunków umownych z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. b DSGVO (niemieckie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Są to małe pliki, które przeglądarka tworzy automatycznie i które są zapisywane na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.). Są one zapisywane podczas wejść na naszą stronę. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego szkodliwego oprogramowania.

W pliku cookie przechowywane są informacje, które powstają w związku z używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy natychmiast informacji dotyczących tożsamości osób korzystających.

W pliku cookie przechowywane są informacje, które powstają w związku z używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy natychmiast informacji dotyczących tożsamości osób korzystających.

Wykorzystanie plików cookie służy z jednej strony uprzyjemnieniu korzystania z naszej oferty. Na przykład, używamy tzw. plików sesyjnych, aby rozpoznać, które strony naszej witryny zostały odwiedzone. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są wymagane i służą do wymienionych celów, ochrona słusznych interesów podmiotu danych oraz osób trzecich zgodnie z art. 6,ust.1 s. 1 litr. f DSGVO (niemieckie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby na komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiał się komunikat. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak oznaczać, że nie będzie możliwości korzystania ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

 • zgodnie z art. 15 DSGVO (niemieckie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wymagać uzyskania informacji o przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych. W szczególności można uzyskać informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowany okres przechowywania, możliwość korzystania z prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu przetwarzanych danych, istnieje prawo do odwołania, pochodzenia danych, o ile te nie zostały u nas zebrane, istnieje również zautomatyzowany proces podejmowania decyzji, w tym profilowanie oraz, w stosownych przypadkach, wymóg przedstawienia istotnych informacji dotyczących szczegółów;
 • zgodnie z art.16 DSGVO (niemieckie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) żądanie niezwłocznego uzupełnienia lub poprawy nieprawidłowych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 DSGVO (niemieckie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) żądanie usunięcia przechowywanych danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest konieczne do skorzystania z prawa o wolności słowa i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 17 DSGVO (niemieckie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) żądanie usunięcia przechowywanych danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest konieczne do skorzystania z prawa o wolności słowa i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 20 DSGVO (niemieckie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) otrzymanie danych osobowych, które zostały nam przekazane, w formacie zorganizowanym, powszechnym i komputerowo odczytywalnym lub żądanie przeniesienia ich do innego administratora;
 • zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO (niemieckie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) cofnięcie w każdej chwili udzielonej nam. Wiąże się to z tym, że nie będziemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych, które było oparte na tej zgodzie

6. Prawo sprzeciwu

Jeśli Państwa dane osobowe zostają przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f DSGVO (niemieckie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), mają Państwo prawo złożyć sprzeciw zgodnie z art. 21 DSGVO (niemieckie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, o ile istnieją ku temu powody wynikające z Państwa wyjątkowej sytuacji lub jeśli sprzeciw kierowany jest przeciw reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku przysługuje ogólne prawo do sprzeciwu, który zostanie przez nas wprowadzony w życie bez określenia szczególnej sytuacji.

Aby skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu,wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres

7. Bezpieczeństwo danych

W ramach wizyt na stronie stosujemy procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę. Zwykle jest to 256-bitowe szyfrowanie. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje 256-bitowego szyfrowania, używamy w zamian 128-bitowej technologii v3. Symbol klucza lub zamkniętej kłódki w dolnym pasku przeglądarki oznacza, że dana strona naszej witryny jest transmitowana w formie zaszyfrowanej.

Stosujemy również odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki zabezpieczeń, by chronić dane klientów przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

8. Aktualność i zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest obowiązująca i ma status z luty 2024.

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony i ofert ze względu na zmienione wymogi prawnie lub urzędowe, konieczna może okazać się zmiana niniejszej polityki prywatności. Aktualną politykę prywatności można pobrać i wydrukować w każdej chwili ze strony http://www.lewens-markisen.de/datenschutz.php.


Drukuj   E-mail