055
Należy pamiętać, że na ekranie mogą pojawić się odchylenia kolorystyczne od oryginału.
 

Lamówka 55

Kolor grupa

Sole – żółty/pomarańczowy, Terra – czerwony