087
Należy pamiętać, że na ekranie mogą pojawić się odchylenia kolorystyczne od oryginału.
 

Lamówka 87

Kolor grupa

Aqua – niebieski