094
Należy pamiętać, że na ekranie mogą pojawić się odchylenia kolorystyczne od oryginału.
 

Lamówka 94

Kolor grupa

Granit – szary